Wprowadzenie do czasowników
(czasowniki)


Poznamy formę słownikową oraz -masu, a także nowe partykuły.