arimasu / imasu
(ar/ima)

Poznamy zdania z użyciem arimasu oraz imasu, nowe znaczenie partykuły "ni" oraz będziemy dokładnie określali położenie przedmiotów oraz ludzi i zwierząt.