Hobby
(hobby)


Nauczymy się sposobu mówienia o własnym hobby - "lubię" oraz "nie lubię".