Spotkanie po latach
(spotkanie)

Wstęp do czasu przeszłego (czasownik). Postaram się zapoznać was odrobinę ze słownictwem potocznym.