Telefon do przyjaciela
(telefon)

Czas teraźniejszy ciągły - forma "-te"