W parku
(w parku)

Inne spojrzenie na -te czasowniki; stopniowanie przymiotników. Wygląd zewnętrzny.