W szkole
(Szkoła)

Forma prosta czasowników i przymiotników w czasie przeszłym oraz przysłówki.