Słownik ten zawiera imiona męskie i żeńskie.
Jak odczytać moje?


przykład:

Magda: マグダ - Maguda

Pierwszy wyraz, to oczywiście twoje imię, które podałeś w wyszukiwarce. Drugi, to zapis katakaną.
Ostatni z wyrazów to zapis fonetyczny twojego imienia (nie mylić z romaji).
 

xWyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  40  (Następne)
Wszystkie

A

:

アダ     -      Ada

:

アダム     -     Adamu

:

アドリャヌ     -     Adorianu

:

アガタ     -     Agata

:

アグニェシカ     -     Aguniesika

:

アラ     -     Ara

:

アレクサンデル     -      Arekusanderu

:

アレクサンドラ -     Arekusandora

:

アリーナ   -   Ariina

:

アマデウシュ     -     Amadeusiu

:

アンジ     -     Andziei

:

アネタ   -   Aneta

:

アンゲリカ     -     Angerika

:

アニタ     -     Anita

:

アンナ     -     Anna

:

アントニ     -      Antoni

:

アレク   -   Areku

:

アルトゥル     -     Aruturu

B

:

バルバラ     -     Barubara

:

バルテク     -     Barteku

:

バルトッシュ     -     Barutossiu

:

ベアタ     -     Beata

:

ベレニカ     -      Berenika

:

ボグスワフ     -     Bogusułafu

:

ボジェナ     -     Bodziena

:

ブワジェイ   -   Buładziej

C

:

ツィピッス     -     Cipissu

:

ツィプリャヌ     -     Ciupurianu

:

チャレック     -     Ciarekku

D

:

ダグマラ     -     Dagumara

:

ダーミアン     -     Daamian

:

ダニェル     -     Danieru

:

ダヌタ     -      Danuta

:

ダレック     -     Darekku

:

ダリャ     -     Daria

:

ダヴィッド     -     Daviddo

:

アナ     -     Diana

:

ドミニック     -     Dominikku

:

ドミニカ     -     Dominika

:

ドナタ     -     Donata

:

ドロタ     -     Dorota

E

:

エディタ     -     Ediita

:

エラ     -      Era

:

エリーザ     -     Eriidza

:

エルヴィラ     -     Eruvira

:

エミル     -     Emir

:

エミリア     -     Emiria

:

エルネスト     -     Erunesuto

:

エリック     -     Erikku

:

 エヴァ     -     Ewa

:

エヴェリナ     -     Ewerina

F

:

フィリップ     -     Firippu

:

フランチシェック     -     Furanciszekku

:

フランチシカ     -     Furancisika

:

フリデリック     -     Furiderikku

G

:

ガブリェル     -     Gaburieru

:

ガブリーシャ     -     Gaburiisia

:

ゴシャ -    Gosia

:

グラジーナ     -     Guradziina

:

グジェーゴジ     -     Gudzieegodzi

:

グスタヴ     -     Gusutawu

H

:

ハリーナ     -     Hariina

:

ハンナ     -      Hanna

:

ヘンリック     -     Henrikku

:

ホノラタ     -     Honorata

:

フベルト     -     Huberuto

I

:

イグナチ     -     Igunaci

:

イゴル     -     Igoru

:

イレナ     -     Irena

:

イルミナ     -     Irumina

:

イウォナ     -     Iwona

:

イザベーラ     -     Izabeera

J

:

ジャツェック     -     Jatsekku

:

ヤドヴィーガ    -      Jadowiiga

:

ヤゴダ     -     Jagoda

:

ヤクッブ     -     Jakubbu

:

ヤン     -     Jan

:

ヤレマ     -     Jarema

:

ヤロスウ   -   Jarosułafu

:

イェージ     -     Ieedzi

:

ヨアンナ     -     Jooanna

:

ヨランタ    -      Joranta

:

ヨナタン     -      Jonatan

:

 ユディータ     -     Judziita

:

ユリア     -     Juria

:

ユリータ     -     Juriita

:

ユスティーナ     -     Justiina

K

:

カツペル     -     Kacper

:

カヤ  -     Kaja

:

カイェタン     -     Kaietan

:

カリーナ     -     Kariina

:

カミール     -     Kamiiru

:

カミーラ     -     Kamiira

:

カリナ     -     Karina

:

カロル     -     Karoru

:

カロリーナ     -     Karoriina

:

カタジーナ     -     Katadziina

:

カジミエル     -      Kadzimieru

:

キンガ     -     Kinga

:

クラウヂア    -   Kuraudia

:

コンラッド     -      Konraddo

:

コルネル     -     Koruneru

:

コスマ     -      Kosma

:

クリスティアン     -      Kuristian

:

クリスチナ     -     Kurisutina

:

クシシュトフ     -     Kussitofu

:

クセニャ     -      Ksenia

L

:

ラリサ    -      Rarisa

:

レナ     -     Rena

:

レオナルド     -     Reonarudo

:

レシェク    -    Resieku

:

リデ     -     Ridiia

:

ルツヤン     -     Rucian

:

ルチナ     -     Rucina

M

:

マチェイ     -     Maciei

:

マグダ     -     Maguda

:

マヤ     -     Maja

:

マルヴィナ      -     Maruwina

:

マルツェル     -     Marutseru

:

マルツェリーナ     -     Marutseriina

:

マルチン     -     Marucin

:

マレック   -   Marekku

:

マリア     -     Maria

:

マリエッタ     -     Marietta

:

マリカ     -  Marika

:

マリウッシュ     -     Mariussiu

:

マレーナ     -     Mareena

:

マルタ     -     Maruta

:

マルチーナ     -     Marutiina

:

マリナ     -      Marina

:

マジェーナ     -      Madzieena

:

マテウシュ     -     Mateusiu

:

マウゴジャータ     -      Maugodziaata

:

ミハリーナ     -     Mihariina

:

ミハウ     -     Mihau

:

ミコウ     -      Mikołai

:

ミロスウァヴァ   -  Mirosuława

:

ォシュ     -     Miłosiu

:

モニカ     -     Monika

N

:

ナタリャ     -      Nataria

:

ニナ     -      Nina

:

ノエミ     -      Noemi

:

ノルベルト     -     Noruberuto

O

:

オラッフ     -     Oraffu

:

オルガ     -     Oruga

:

オリンピャ     -     Orinpia

:

オリャナ   -   Orjana

:

オスカル     -     Osukaru

P

:

パトリツヤ     -     Patorisia

:

パトリック     -     Patorikku

:

パウリーナ     -     Pauriina

:

パウェウ     -     Paweu

:

ピョトル     -     Piotoru

:

プシェメック     -     Pusiemekku

:

プジェミスウァフ     -      Pudziemisułafu

R

:

ラデック     -     Radzikku

:

ラファウ     -     Rafau

:

レギナ     -     Regina

:

レナタ  -     Renata

:

ロベルト   (Roberuto)

:

ロマ     -     Roma

:

ロマン     -     Roman

:

ルージャ     -     Ruudzia

:

フードルフ     -     Ruudorufu

S

:

サビナ    -      Sabina

:

サムエル     -      Samuer

:

サンドラ     -      Sandora

:

サラ     -     Sara

:

セバスティアン     -     Sebasutiaan

:

ソンヤ     -      Sonja

:

スタニスアッヴ     -     Sutanisuawu

:

シルヴィア     -     Siruwia

:

シモン     -     Simon

:

スウァヴォミル  -    Suławomir

T

:

タマラ     -     Tamara

:

タティアナ     -     Tatiana

:

テレサ     -     Teresa

:

トメック     -     Tomekku

:

ティーモン     -     Tiimon

U

:

ウニミル     -     Unimiru

:

ウルシューラ     -     Urusiuura

W

:

ヴァツアッヴ     -     Watsuawwu

:

ルター     -      Łorutaa

:

ヴァンダ     -     Wanda

:

  -   Wera

:

ェロニカ    -   Weronika

:

ヴィクトル     -      Wiktor

:

ヴィクトリャ     -      Wiktoria

:

ヴィトルド     -     Witorudo

:

ヴォイテック     -     Woitekku

Ż

:

ジャネタ     -      Dzianeta

Z

:

ズビシェック    -     Dzubidziekku

:

ゼノン     -     Dzenon

:

ゾフィア     -     Dzofia

:

ズザンナ     -      Zuzanna

Ł

:

ウーツヤ     -     Udzia

:

ウーカッシュ     -     Uukassiu


Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  40  (Następne)
Wszystkie